İzmir Dikili’de bulunan işletmemiz 1480 dekar arazi üzerine kurulmuştur. Toplamda 2400 sağmal inek kapasiteli barınaklarımıza ilaveten 200 sağmal hayvanlık revir barınağı...

Şirket Profili

10.000

süt işleme tesisimizin kapasitesi
(litre/gün)

Kalite Anlayışımız

Süt ve besi hayvancılığı ile entegre tarım işletmemizde; doğal koşullarda yemin üretiminden, hayvanın sağlığı ve beslenmesi dahil tüm aşamalarda, en üst düzeyde hijyenik koşullarda, standart kalite ve izlenebilirliği sağlayarak, hizmet sunmak.

Süt Kalitesi

Sütün sağıldığı hayvanların bozuk ve küflü yemle beslenmesi sonucu küf karışan süt, insan sağlığını tehlikeye sokar. Küflerin getirdiği toksinler gelişmiş ölçüm teknikleriyle sütte nanogram seviyesine kadar ölçülebilmektedir.

Sürü Yönetimi

İşletmemizde, sürü yönetimi,sağım sistemimizle entegre, düzenli ve sağlıklı veri akışı temeline dayalı özel yazılım programı aracılığı ile yürütülmektedir. Günde 24 saat anlık ve kesintisiz takip edilen her hayvandan toplanan bilgiler, sistem tarafından değerlendirilir ve hayvanların eğilimleri tayin edilerek sürü yönetimi stratejisi oluşturulur.

Teknoloji

Tesisimizi, kendi enerjisini üreten, sürdürülebilir anlayışla işletilen bir akıllı süt çiftliği olarak planlamaktayız.

Planlanan Rüzgar Enerji Santrali ve Biogaz Üretim Tesisi yatırımları ile çiftliğimizin tamamen yeşil enerji tüketimi yapıyor olması geleceğe dönük temel amaçlarımızdan birisidir.

Hijyen

İşletmemizdeki hijyen hedefi, optimal verimliliği sağlamak ve hayvan refahı ilkelerini yeterli düzeyde uygulamaktır.

İşletmemizde hijyen; temizlik, dezenfeksiyon ve hastalıklardan korunma amacıyla yapılan planlama ve uygulama faaliyetlerini kapsamaktadır.

Top